LẦN ĐẦU RA MẮT ENFA A2 NEUROPRO TẠI CON CƯNG

17/06/2021 0 lượt xem

Mừng ENFAGROW A2 chính thức có mặt tại Con Cưng, tặng Vali Trunki cho top 20 khách hàng tích lũy cao nhất từ 8/6 – 10/6. 

1. Tên chương trình khuyến mại: Top tích lũy khách hàng khi mua Enfa A2

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc (Áp dụng khách hàng mua hàng thông qua website bán hàng trực tuyến hoặc App mua hàng concung.com – mua sắm nhanh chóng hoặc gọi điện hotline tư vấn bán hàng số:  1800 6609

3. Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên.

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 08/06/2021 đến hết ngày 10/06/2021

5. Hàng hóa dịch vụ khuyến mại:

Enfagrow AII NeuroPro 3,1 – 6 tuổi, 800G
Enfagrow AII NeuroPro 3,1 – 6 tuổi, 350G

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 20 vali Trunki

Lưu ý: Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

7. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Khách hàng có quốc tịch Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, mua sản phẩm được nêu tại mục (5) thông qua kênh bán hàng trực tuyến của Con Cưng (website: concung.com; app mua hàng Con Cưng mua sắm nhanh chóng, hoặc gọi điện hotline tư vấn bán hàng số:  1800 6609)

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): Theo nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại (mục 9)

9. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại:

9.1. Thời gian thực hiện

STT Bắt đầu Kết thúc Cách xác định khách hàng nhận quà tặng Thời gian thông báo khách hàng nhận quà tặng Thời gian trao quà tặng
1 08/06/2021 10/06/2021 Cách xác định khách hàng nhận quà tặng Từ 08/06/2021 – 10/06/2021, Con Cưng sẽ xác định tối đa 20 khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng là 20 khách hàng có tổng giá trị đơn hàng tích lũy mua các sản phẩm của nhãn hàng Enfa A2 cao nhất, trong đó: – 20 khách hàng có tổng giá trị đơn hàng tích lũy mua các sản phẩm của nhãn hàng Enfa cao nhất, mỗi người nhận vali Trunki, áp dụng cho khách hàng có hóa đơn tổng hóa đơn mua hàng tích lũy từ 3.000.000 đồng trở lên tương ứng với nhãn hàng Enfa  trong thời gian diễn ra CTKM. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc CTKM. Con Cưng sẽ thông báo danh sách người đủ điều kiện nhận quà Trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc CTKM


9.2. Cách thức tham gia

a. Quy trình:

– Bước 1: Khách hàng mua các sản phẩm được nêu tại mục (5) qua kênh bán hàng trực tuyến của Con Cưng (website: concung.com; app mua hàng Con Cưng mua sắm nhanh chóng, hotline tư vấn mua hàng của Con Cưng trong thời gian diễn ra Chương Trình.

– Bước 2: Nhân viên Con Cưng ghi nhận thông tin khách hàng vào hệ thống và giá trị đơn hàng tích lũy của các sản phẩm được nêu tại mục (5).

– Bước 3: Sau 23h59 ngày 10/06/2021, Ban tổ chức sẽ kiểm tra hệ thống và xác định danh sách người mua nhiều nhất để xác định người nhận quà tặng.

b. Xác định người nhận quà tặng:

– Một người có thể mua nhiều lần, ngày mua hàng phải là ngày trong thời gian thực hiện Chương Trình.

– Trường hợp khách hàng hủy đơn hoặc đổi trả hàng đã mua thành sản phẩm nằm ngoài chương trình sẽ không được tính là đã tham gia chương trình.

– Trường hợp có nhiều khách hàng cùng đáp ứng điều kiện quà tặng thì sẽ ưu tiên khách hàng có đơn hàng tích lũy cao nhất sớm hơn.

c. Cách thức thông báo cho người nhận quà tặng:

– Thông tin người nhận quà tặng sẽ được công bố trên fanpage concung.com theo thời gian mục 10.1.

– Người nhận quà tặng cần xác nhận đầy đủ các thông tin: họ tên, CMND/Passport, điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ nhận quà bằng cách gửi thông tin qua tin nhắn (inbox) của fanpage concung.com trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày thông tin người nhận quà tặng được công bố. Trường hợp không có người nhận quà trong thời gian quy định trên, quà tặng sẽ thuộc quyền quyết định của Ban tổ chức.

– Ban tổ chức không chịu trách nhiệm trong trường hợp người nhận quà tặng gửi thông tin chậm trễ (sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày công bố thông tin người nhận quà tặng) hoặc ban tổ chức không liên lạc được với người nhận quà tặng do thông tin cung cấp không chính xác. Trong trường hợp trên, quà tặng sẽ được trao cho người đủ điều kiện kế tiếp.

– Nếu khách hàng nhận quà tặng hủy đơn hoặc đổi trả hàng đã mua thành sản phẩm nằm ngoài chương trình sau thời gian công bố giải, hoặc không có nhu cầu nhận quà , quà tặng sẽ được trao cho người đủ điều kiện kế tiếp.

– Sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình (10/06), ban tổ chức sẽ tổng hợp danh sách khách hàng nhận quà tặng sau khi đã loại bỏ các trường hợp hủy đơn hoặc đổi trả hàng đã mua thành sản phẩm nằm ngoài chương trình sau thời gian công bố người nhận quà tặng (nếu có) và tiến hành trao các quà tặng tại cửa hàng Con Cưng gần với nơi cư trú của khách hàng nhất.

9.3. Quyền công bố hình ảnh, thông tin

– Tất cả các hình ảnh được sử dụng trong chương trình, Ban tổ chức có quyền sử dụng, khai thác dưới sự cho phép của người tham gia.

9.4. Trách nhiệm thông báo.

– Thể lệ Chương Trình và danh sách những người nhận quà sẽ được thông báo trên trang facebook https://www.facebook.com/concung/

9.5. Điều kiện pháp lý.

– Khách hàng nhận quà tặng sẽ tự chịu trách nhiệm về nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

– Ban tổ chức Chương Trình và các bên liên quan tham gia tổ chức Chương Trình (kể cả thân nhân của nhân viên) không được phép tham gia Chương Trình.

– Người nhận quà tặng chịu mọi chi phí phát sinh khác (nếu có).

– Chương Trình tuân thủ theo các yêu cầu pháp luật của Việt Nam.